Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2013

sensitivelola
1502 e493
Reposted fromyoudrivemenuts youdrivemenuts
sensitivelola
1561 df78
Reposted fromyoudrivemenuts youdrivemenuts
sensitivelola
I to mnie tak cholernie zabolało. Że on wie, że ja nie mam żadnych planów na weekend. I że on wie z pewnością także to, że moje plany to on. I że czekam na niego. I że mój telefon czeka, i mój zamek w drzwiach, i moje łóżko. I że ja czekam na niego, wracając w sobotę rano w pośpiechu z piekarni na rogu i bojąc się, że on mógł zadzwonić, a mnie akurat w tym czasie nie było. I że kupuję tak na wszelki wypadek dwa razy więcej bułek i dwa razy więcej jajek, gdyby na przykład nie zadzwonił, tylko po prostu przyszedł na śniadanie. I pomidory też kupuję. Bo przecież lubi jajecznicę z pomidorami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Zespoły napięć
Reposted fromthedevilstears thedevilstears
sensitivelola
1831 2fb3
Reposted fromgrayowl grayowl
sensitivelola
4149 da9c
Reposted frommonikawolna monikawolna viaBeLikeBlair BeLikeBlair

September 15 2013

sensitivelola
2404 a692
Reposted fromlungscages lungscages viaBeLikeBlair BeLikeBlair
sensitivelola
sensitivelola
6406 2be1 500
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viaretaliate retaliate
sensitivelola
6143 8420
Reposted fromAntalai Antalai viaretaliate retaliate
sensitivelola
9233 0437
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viaretaliate retaliate
sensitivelola
8479 b10c
Reposted fromretaliate retaliate
sensitivelola
8569 81cf
Reposted fromkonwalia konwalia viaretaliate retaliate
sensitivelola
2001 8336 500
Reposted fromGodislove Godislove viaretaliate retaliate
1497 2764
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaretaliate retaliate
sensitivelola
1675 b8b4
Reposted frommiischa miischa viaretaliate retaliate
sensitivelola
0253 2d58
Reposted fromfoods foods viaretaliate retaliate
sensitivelola
sensitivelola
Reposted fromdimer dimer viaretaliate retaliate
sensitivelola
4566 3c3c
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaretaliate retaliate
8795 51f4 500

dior:

DIOR HOMME - SEPTEMBER 1st 

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl